İnsan Kaynakları

Bilginin hızlı bir biçimde paylaşıldığı ve paylaşılırken de gelişerek çoğaldığı günümüz modern ekonomilerinde artan iş bölümü ve uzmanlaşma, işgücü piyasasının derinleşmesine neden olmuştur. Aynı sektörde, aynı iş kolunda faaliyet gösteren firmaların istihdam ettiği emek, çoğu zaman birbirinden farklı özellikler taşıyabilmektedir. Bütün bu farklılıkları dikkate alan eğitim, tecrübe ve yetenekteki işgücüne ulaşmak ve üretimden en üst düzeyde verim elde etmek, rekabetin temel bir unsuru haline gelmiştir.

Dünyada işsizlik oranları büyümesine rağmen, firmaların talep ettiği vasıfta ve nitelikte işgücüne erişilmesinde güçlüklerin yaşandığı da bir gerçektir. GÖÇMEN BÖREKÇİSİ, bu gerçeklerin farkında olan bir müessese olarak; ihtiyaç duyduğu işgücünü, faaliyet gösterdiği illerde temin etme esnekliğini göstermektedir.

Şirketimizde istihdam edilen insan unsurunda işine bağlı, işyerini bir aile gibi gören, toplumunun ahlaki değerlerinin bilincinde, insana hizmet etmeyi bir görevi icra etmekten ziyade, onur duyulacak bir yaklaşım olarak kabul eden bir anlayış sahibi olmaları beklenmektedir. GÖÇMEN BÖREKÇİSİ, hem muhataplarına hem de çalışanlarına bu yaklaşım çerçevesinde karşılık vermektedir. Firmamız dönem dönem, çeşitli vasıflarda işgücüne ihtiyaç duymaktadır.

Ad Soyad : Doğum Tarihi :
Cinsiyet : Medeni Durum :
Askerlik Durumu : Başvurulan Pozisyon :
Ev Telefonu : Cep Telefonu :
Ehliyet : E-Posta :

Tecrübeleriniz :

İş Adı : Ünvan :
Çalıştığınız Süre : Ayrılık Nedeni :
Adres : Not :